ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Studiefinanciering
Als iemand na de middelbare school gaat studeren, kan er studiefinanciering worden aangevraagd waarmee de kosten voor de studie, boeken, kamerhuur, etc. kunnen worden bekostigd.
'Illegale' leerlingen die willen studeren, krijgen geen studiefinanciering.

Stichting UAF
Voor vluchtelingen bestaat er de mogelijkheid om met een financiële bijdrage van de Stichting voor Vluchteling–Studenten UAF toch een opleiding te volgen op WO-, HBO of MBO-niveau (vanaf niveau 3).
Voorwaarde:
De student moet als asielzoeker Nederland binnen zijn gekomen en in het eigen land risico hebben gelopen op vervolging.

Het UAF toetst onafhankelijk van de minister van Immigratie & Asiel/ de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) of de jongere volgens hen voldoet aan de definitie van vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag.
Het UAF kent een vrij lange wachtlijst, het is aan te raden om tijdig vóór het begin van de studie contact op te nemen met het steunfonds.

Klik hier voor de folder van het UAF.


NIEUWS

 

STAGEPROBLEMEN LIJKEN OPGELOST
December 2012

Het is nu zeker: ook kinderen zonder verblijfsvergunning mogen stage lopen. De rechtbank bepaalde dat in mei 2012 al maar de Nederlandse overheid stelde Hoger Beroep in tegen die uitspraak. De nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, trekt nu het hoger beroep in. Dat betekent dat stage is toegestaan voor alle kinderen, ook voor kinderen zonder papieren.

Lees hier meer


ONLINE DOCUMENTAIRE OVER EEN LEVEN ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING
Oktober 2012

Op 8 oktober 2012 is de (Engelstalige) website www.undocumentary.org gelanceerd. Undocumentary is een online documentaire over hoe het is om te leven zonder verblijfsvergunning.
Er zijn filmpjes waarin ongedocumenteerden vertellen over hun leven, er zijn interviews met deskundigen, en je vindt er antwoorden op vragen over bijvoorbeeld gezondheidszorg, werk, en de rechten van kinderen.

KLEINE GIDS OVER DE RECHTEN VAN 'ILLEGALE' KINDEREN
Speciaal voor professionals die te maken krijgen met 'illegale' kinderen (zoals leerkrachten, maatschappelijk werkers, politieagenten, etc.) is er nu een Kleine Gids over de rechten van kinderen zonder papieren.
Geschreven door Defence for Children, in opdracht van uitgeverij Kluwer.
In dit praktische naslagwerk staat onder meer wat er gedaan kan worden als een 'illegaal' kind ziek is, stage moet lopen of onderdak nodig heeft. Maar ook vragen over sporten, een bijbaantje of muziekles worden beantwoord.

 De 'Kleine Gids – Rechten van kinderen zonder papieren 2011' 
                           kost €20,- en is te koop in de webshop van uitgeverij Kluwer.
 

 

 

 

ONDERDAK 

Recht op onderdak voor kinderen zonder verblijfsvergunning 
Op 28 februari 2010 kwam er een baanbrekende uitspraak over het recht op onderdak voor 'illegale' kinderen. 

POSTER
Gratis poster bestellen over de rechten van iLegale kinderen?

Werkt u met ‘illegale’ kinderen of komt u op een plaats waar vaak ‘illegale’ kinderen komen (bijvoorbeeld bij een jongerenplek, wachtkamer van de huisarts of tandarts, etc.) dan kunt u helpen met het verbeteren van de situatie van deze kinderen door deze poster op te hangen. Hierdoor komen meer mensen op de hoogte van het bestaan van deze website, lezen meer mensen over de rechten van ‘illegale’ kinderen en worden de rechten van ‘illegale’ kinderen hopelijk minder geschonden.

 

         

 

Poster bestellen?
U kunt de (A6 formaat) poster(s) kosteloos bestellen door een email te sturen naar:

     info@defenceforchildren.nl

(Vermeld erbij dat u de poster van www.iLegaalkind.nl wilt bestellen, de hoeveelheid posters die u wilt bestellen en het adres waar de poster naartoe gestuurd kan worden)