ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Studiefinanciering
Als iemand na de middelbare school gaat studeren, kan er studiefinanciering worden aangevraagd waarmee de kosten voor de studie, boeken, kamerhuur, etc. kunnen worden bekostigd.
'Illegale' leerlingen die willen studeren, krijgen geen studiefinanciering.

Stichting UAF
Voor vluchtelingen bestaat er de mogelijkheid om met een financiële bijdrage van de Stichting voor Vluchteling–Studenten UAF toch een opleiding te volgen op WO-, HBO of MBO-niveau (vanaf niveau 3).
Voorwaarde:
De student moet als asielzoeker Nederland binnen zijn gekomen en in het eigen land risico hebben gelopen op vervolging.

Het UAF toetst onafhankelijk van de minister van Immigratie & Asiel/ de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) of de jongere volgens hen voldoet aan de definitie van vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag.
Het UAF kent een vrij lange wachtlijst, het is aan te raden om tijdig vóór het begin van de studie contact op te nemen met het steunfonds.

Klik hier voor de folder van het UAF.


NIEUWS

 

NEDERLANDSE STAAT MOET RECHTEN MIGRANTENKINDEREN BESCHERMEN

Oktober 2014

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muižnieks, publiceerde op 14 oktober een rapport over de mensenrechtensituatie in Nederland. Het bezoek dat Muižnieks in mei 2014 aan Nederland bracht, vormt de basis van het rapport waarin een groot aantal aanbevelingen aan de Nederlandse Staat worden gedaan om de mensenrechtensituatie te verbeteren. In het rapport wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het feit dat de rechten van verschillende groepen kinderen beter beschermd moeten worden. In het bijzonder besteedt de mensenrechtencommissaris aandacht aan staatloze kinderen en kinderen die buiten het kinderpardon vallen.

Lees hier meer.

 

BAANBREKENDE UITSPRAAK IN GEZINSMIGRATIEZAAK

Oktober 2014

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een baanbrekende uitspraak gedaan die van grote invloed is op het huidige gezinsmigratiebeleid in Nederland. De Surinaamse mevrouw Jeunesse klaagde over een schending van haar recht op gezinsleven met haar Nederlandse man en kinderen omdat zij geen verblijfsvergunning kreeg. Defence for Children heeft in deze zaak de advocaat ondersteund. Het Hof oordeelt dat Nederland onvoldoende aandacht heeft besteed aan de belangen van de kinderen.

Lees hier meer.

 

HOOGLERAREN: “OPVALLEND DAT KINDERPARDON WEINIG MEER MET KINDERRECHTEN TE MAKEN HEEFT”

Juni 2014

Vijf hoogleraren stellen op 17 juni 2014 in de Volkskrant dat het Kinderpardon zou moeten gaan om de ontwikkeling van het kind. Vanuit dat recht moet het belang van het kind ingevuld worden. Uitzetting van in Nederland gewortelde kinderen bedreigt die ontwikkeling en is dus in strijd met dit belangrijke recht. Het standpunt van de hoogleraren is een belangrijke steun voor een Eerlijk Kinderpardon.
Lees hier meer.

 

LANCERING WEBSITE TELL ME - VOOR KINDEREN IN EEN ASIELZOEKERSCENTRUM

Juni 2013

Op vrijdag 21 juni 2013 organiseerde de Werkgroep Kind in azc in samenwerking met Stichting de Vrolijkheid en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) het symposium 'Kinderrechten in asielzoekerscentra.' Vanuit het Humanity House ging de website www.tell-me.nl online waarmee kinderen in asielzoekerscentra beter toegang krijgen tot informatie over hun rechten. Op de site is ook veel aandacht voor de rechten van kinderen zonder papieren.

Lees hier meer.

 

VN-KINDERRECHTENCOMITÉ SPREEKT ZICH UIT VOOR KINDERRECHTEN

Maart 2013

Alle kinderen hebben recht op bescherming en toegang tot economische, sociale en culturele rechten; of zij een verblijfsvergunning hebben of niet. Dit bepleit het VN-Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties in het rapport naar aanleiding van de discussiedag over de rechten van migrantenkinderen. Ook voor Nederland is er nog veel werk te verzetten voordat alle kinderen zonder discriminatie krijgen waar ze recht op hebben.

Lees hier meer.

KLEINE GIDS OVER DE RECHTEN VAN 'ILLEGALE' KINDEREN
Speciaal voor professionals die te maken krijgen met 'illegale' kinderen (zoals leerkrachten, maatschappelijk werkers, politieagenten, etc.) is er nu een Kleine Gids over de rechten van kinderen zonder papieren.
Geschreven door Defence for Children, in opdracht van uitgeverij Kluwer.
In dit praktische naslagwerk staat onder meer wat er gedaan kan worden als een 'illegaal' kind ziek is, stage moet lopen of onderdak nodig heeft. Maar ook vragen over sporten, een bijbaantje of muziekles worden beantwoord.

 De 'Kleine Gids – Rechten van kinderen zonder papieren 2011' 
                           kost €20,- en is te koop in de webshop van uitgeverij Kluwer.

POSTER
Gratis poster bestellen over de rechten van iLegale kinderen?

Werkt u met ‘illegale’ kinderen of komt u op een plaats waar vaak ‘illegale’ kinderen komen (bijvoorbeeld bij een jongerenplek, wachtkamer van de huisarts of tandarts, etc.) dan kunt u helpen met het verbeteren van de situatie van deze kinderen door deze poster op te hangen. Hierdoor komen meer mensen op de hoogte van het bestaan van deze website, lezen meer mensen over de rechten van ‘illegale’ kinderen en worden de rechten van ‘illegale’ kinderen hopelijk minder geschonden.

 

         

 

Poster bestellen?
U kunt de (A6 formaat) poster(s) kosteloos bestellen door een email te sturen naar:

     info@defenceforchildren.nl

(Vermeld erbij dat u de poster van www.iLegaalkind.nl wilt bestellen, de hoeveelheid posters die u wilt bestellen en het adres waar de poster naartoe gestuurd kan worden)