ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

'Illegale' kinderen

 

Kijk hier als je wilt weten wanneer iemand 'illegaal' is of bijvoorbeeld hoeveel 'illegalen' er in Nederland wonen. Ook informatie over je verblijfsprocedure en of je rechtmatig verblijf hebt, vind je hier.

  • Lees hier welke kinderen 'illegaal' kunnen zijn, hoe iemand 'illegaal' wordt en hoeveel 'illegale' kinderen er in Nederland zijn.
     
  • Lees hier wanneer je 'legaal' bent.
     
  • Lees hier wanneer je een procedure in Nederland mag afwachten.

 

 

NIEUWS

 

Motie soepeler Kinderpardon verworpen

23 december 2016

Bij de laatste stemmingen voor het kerstreces heeft een motie van de ChristenUnie en GroenLinks om het Kinderpardon aan te passen geen meerderheid gehaald in de Tweede Kamer. De PvdA had de motie aan een meerderheid kunnen helpen maar alle Tweede Kamerleden van deze partij stemden tegen. Klik hier voor meer informatie.

 

Aantal Kinderpardonvergunningen bedroevend laag

29 november 2016

Op 29 november 2016 heeft staatssecretaris Dijkhoff de geanonimiseerde documenten gepubliceerd van de toewijzingen in kinderpardonzaken. Hieruit blijkt dat in meer dan drie jaar tijd maar aan 29 kinderen (en 73 gezinsleden) een vergunning is verstrekt terwijl meer dan duizend mensen een aanvraag hebben ingediend. Eerder berichtte de staatssecretaris dat sinds 1 mei 2013 aan 40 kinderen en 90 gezinsleden een kinderpardonvergunning verstrekt zou zijn. Klik hier voor meer informatie.


KINDEREN ZONDER VERBLIJFSRECHT HEBBEN RECHT OP ALLE JEUGDHULP
5 juli 2017
Op de site van de IND wordt vermeld dat de directeuren van de IND, de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Raad voor de Kinderbescherming afgelopen najaar hebben besloten tot een nadere verkenning van elkaars werkveld. Daarin wordt de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming als volgt geciteerd:

 

‘Als kinderen geen verblijfsstatus hebben, kunnen ze ook geen aanspraak maken op regelingen en voorzieningen. Hierdoor kunnen ze ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd.’

 

Dit is niet juist! In Nederland hebben kinderen zonder verblijfsrecht recht op alle jeugdhulp. Specifieke voorwaarden zijn te vinden op deze website onder Jeugdhulp en in het besluit Jeugdwet.

 

Lees hier de blog van Ido Weijers over het recht op jeugdhulp voor kinderen zonder verblijfsrecht.

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.